top of page

Privacy

  • Persoonsgegevens die door middel van formulieren of op enige andere wijze worden verkregen zullen niet verstrekt worden aan derden, behalve wanneer de gebruiker daartoe uitdrukkelijk toestemming geeft.

  • Daar waar uw persoonsgegevens verkregen of verwerkt worden, staat vermeld voor welke doeleinden deze gebruikt worden.

  • Uw persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Dat betekent dat als u uw naam en adres opstuurt in het kader van een vraag die u heeft, deze gegevens niet worden gebruikt voor welk ander doel dan ook.

  • Voor alle verwerkingen van persoonsgegevens geldt dat alleen die gegevens worden gebruikt die u zelf actief heeft achtergelaten.

  • Als er zogenaamde informatieprofielen worden bijgehouden, dan worden die uitsluitend gebruikt om de website beter af te stemmen op de behoefte van de gebruiker.

  • Indien we een cookie plaatsen bij het bezoek aan de website, dan wordt deze enkel gebruikt om de functionaliteit te verbeteren. Deze cookie wordt voor geen enkel ander doelstelling gebruikt.

  • 9salon Hair & Skin wenst de privacy richtlijnen strikt te hanteren.

bottom of page